Kapcsolat

Tel.:     +36 30 752 25 31

E-mail: asztro@gyurcsobori.hu

Facebook

Fogalomtár

Asztrológia

Az asztrológia  (görögül αστρολογία) kifejezés a görög asztron, 'csillag' és logosz, 'szó, tudomány' szavakból ered. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása.

Horoszkóp

A horoszkóp görög eredetű szó, a horoscopos szóból ered, jelentése „óra-kép".  Egy vizuális, kör alakú égi ábra, egy égi 'fotó', mely egy adott pillanatra és földrajzi helyre vonatkozik. Alapeleme a 10 égitest, a 12 zodiákus jel, a 12 asztrológiai ház és a legfontosabb fényszögek.

Radix

A horoszkóp ábrák egy fajtája, mely az egyén születésének idejére és helyére készült.

Szinasztria

Két születési horoszkóp összevetése, melynek során kapcsolatuk dinamikáját, lehetőségeit, probémáit vizsgáljuk.

Ascendens (Asc)

Jelentése ' felkelő, felemelkedő pont'. Az Ekliptika azon pontja, mely a születési hely láthatárán a születés időpontjában Keleten fölemelkedik.

Descendens (Desc)

Jelentése 'leszálló pont'. Az Ascendenssel szemközti pont. Az Ekliptika azon pontja, mely a születés időpontjában Nyugaton, a születési hely láthatárán lenyugszik.

Medium Coeli (MC)

A Meridiánnak és az Ekliptikának a születési helytől Délre eső metszéspontja. Az "égbolt közepe", a születés helyén.

Imum Coeli (IC)

A Meridiánnak és az Ekliptikának a születési helytől Észak felé eső metszéspontja. Az "égbolt mélypontja", a születés helyén.

Ekliptika

A Nap látszólagos útja a Földről nézve. A Nappálya az Égi Egyenlítő sikjával 23°27'-es  szöget zár be. Ezt nevezzük az Ekliptika elhajlásának.

Égi Egyenlítő

A Föld Egyenlítőjének kivetítése az égboltra.

Tavaszpont

Az égboltnak egy nevezetes fiktív pontja: az Égi Egyenlítő és az Ekliptika két metszéspontja közül az, ahol az Ekliptika az Égi Egyenlítő fölé emelkedik (északi féltekérőll nézve). Ezt nevezzük Kos 0 foknak, ez a tavaszi napéjegyenlőség időpontja a Föld északi féltekéjén, ami egyúttal a csillagászati tavasz kezdete.

Zodiákus

Az állatöv - latin eredetű szóval zodiákus - az égboltnak az Ekliptikát északról és délről övező, közelebbről meg nem határozott szélességű, 360 fok kerületű sávja. Klasszikus értelemben tizenkettő, valójában tizenhárom csillagkép kisebb-nagyobb része alkotja.