Kapcsolat

Tel.:     +36 30 752 25 31

E-mail: asztro@gyurcsobori.hu

Facebook

Asztrológusi etika

Az asztrológus számára a képességek és információk alkalmazása, felhasználása szigorú etikai szabályokhoz kötött. A négy éves képzés lezárásakor -  az oklevél átvételekor -  eskü hangzik el, mely teljes mértékben előtérbe helyezi a személyes információk védelmét, azaz az erre vonatkozó teljes titoktartást.

Gyakran felmerülő kérés az elemzésen résztvevő személyektől, hogy "nézzünk rá" egy családtagjuk, szerelmük, kollégájuk képletére. A jelen nem lévő személyek kapcsán azonban az etikus magatartás ugyanolyan alapvető követelmény, így róluk távollétükben semmiféle információ ki nem adható, még akkor sem, ha ezt a közvetlen családtagjuk (pl. férj, feleség) kéri.

Az asztrológus feladata nem az és nem is lehet az, hogy a hozzá forduló személyek helyett döntést hozzon  vagy kinyilatkoztasson feléjük véglegesnek és megmásíthatatlannak tűnő dolgokat.  "Soha nem lesz jó párkapcsolata" / "ilyen és ilyen betegsége lesz egy éven belül" / "68 évesen fog meghalni". Az ilyen típusú kinyilatkoztatások teljes mértékben helytelenek, etikátlanok és mint ilyen, minden szempontból ellenkeznek az asztrológia szabályaival, valós céljával.

Kiemelten fontos etikai szabály, hogy a halál időpontjáról soha, senkinek nem adható ki információ.

Az asztrológus tisztán látja a hozzá forduló személyek életterületeire vonatkozó alapvető energiákat. A fenti példánál maradva: párkapcsolati területen ugyan lehet  jelzés konfliktusokra, nehéz, sorsszerű kihívásokra, hirtelen változásokra, de ez nem jelenti azt, hogy valakinek "soha nem lesz boldog kapcsolata". Ez annyit jelent, hogy ezen az életterületen komoly erőfeszítéseket kell tenni és ez az életterület egész biztosan kiemelt szerepet tölt be az egyén fejlődésében. A születési képlet alapos elemzése után akár az is kiderülhet, hogy a szülött feladata az, hogy  ki tudjon lépni a mártír szerepből, de ehhez vállalnia kell az addig hárított konfliktushelyzeteket. Egy másik esetben az elemzés lehet, hogy azt fogja jelezni, hogy a párkapcsolat problematikáját a túlzott ego generálja. Itt pontosan az ellenkező feladat vár a szülüttre: önzetlenséget, a másik ember tiszteletét, segtését és valójában a szeretet lényegét kell megértenie, megéreznie és mindezt cselekedetek formájában megélnie.

A feladatom asztrológusként tehát az, hogy  a hozzám forduló lélek önismeretét elősegítsem, jelezzem számára a lehetőségek halmazát, a problémák gyökerét, jellegét, így a szülött kellő önismerettel képessé váljon a saját életfeladatát, kihívásait, gondjait megoldani és az örömeit megélni.

A lényeg láthatatlan, de jó úton haladunk, ha félelmeink ellenére is merünk és tudunk változni, fejlődni és akár másoknak is segíteni. Mindehhez azonban az önismeret elengedhetetlen, hiszen "nem lehet sorsának ura az, ki önmagát nem ismeri". (Tatiosz)